Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.34.2018.MO pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-12-03 12:04:38 Składanie ofert w toku
2018-12-18 12:00
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.33.2018.DSz na zadanie: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie" 2018-12-03 11:29:18 Składanie ofert w toku
2018-12-18 11:00
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.32.2018.DSz na zadanie: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina" 2018-12-10 13:30:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.31.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-16 14:22:24 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.30.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-26 13:02:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.29.2018.MO na zadanie "Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bema do ul. Zielonej w Koszalinie". 2018-11-08 11:39:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.28.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2018-10-25 13:19:09 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.26.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie" 2018-10-23 13:41:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Mireckiego (lewa strona od ul. Piłsudskiego) w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego (prawa strona od ul. Moniuszki do wejścia na skwer PCK) w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 28-34 w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Staszica (od Spasowskiego do rogu bloku Spasowskiego 5a) w Koszalinie 2018-10-26 11:37:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.24.2018.DSz na zadanie: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie" 2018-10-31 10:43:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.23.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa odcinka ul. Sarzyńskiej w Koszalinie w zakresie przebudowy nawierzchni z płyt drogowych" 2018-10-19 13:54:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. J.Fałata w Koszalinie" 2018-10-12 08:30:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.21.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina" 2018-10-08 08:57:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr. TZP.221.20.2018.MO na zadanie: "Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC". 2018-09-26 07:50:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1 - Modernizacja chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 85 w Koszalinie; Zadanie Nr 2 - Modernizacja chodnika przy Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie; Zadanie Nr 3 - Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od Nr 42 do 44 w Koszalinie 2018-08-27 10:38:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.18.2018.MO: "Badanie napełnień pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie" 2018-07-27 14:42:31 Minął termin składania ofert
Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina - wstępne ogłoszenie informacyjne 2018-09-03 07:55:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego - powtórne postępowanie 2018-07-10 11:28:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.13.2018.MO na zadanie "Modernizacja i remont chodników": Zadanie Nr 1: "Remont chodnika przy ul. Popiełuszki w Koszalinie", Zadanie Nr 2: "Remont chodnika przy ul. Ogińskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 3: "Remont chodnika przy ul. Spasowskiego - tył bloku Jana Pawła II 8-8c w Koszalinie", Zadanie Nr 4: "Remont chodnika przy ul. Paderewskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 5: "Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie", Zadanie Nr 6: "Remont chodnika przy ul. Franciszkańskiej przy SP nr 5 w Koszalinie", Zadanie Nr 7: "Remont chodnika przy ul. Niepodległości 51a w Koszalinie", Zadanie Nr 8: "Remont chodnika przy ul. Próchnika na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Sierpińskiego w Koszalinie". 2018-06-18 12:56:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.14.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego 2018-05-15 14:40:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr 221.11.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-12 14:23:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2018.MO na zadanie: Oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2018-05-15 08:36:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.10.2018.DSz na zadanie: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2018-05-14 11:14:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2018.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2018-05-15 14:50:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-18 11:55:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-04-23 12:41:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2018.DSz na zadanie: Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC 2018-04-11 14:24:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-28 11:20:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.3.2018.DSz na zadanie "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-23 07:17:52 Minął termin składania ofert
Utrzymanie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych, lesnego miejsca postojowego oraz miejskiego wybiegu dla psów i piknik parku na terenie miasta Koszalina zarzadzanych przez ZDiT w Koszalinie 2018-03-20 14:15:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr TZP.221.1.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina": Zadanie Nr 1 "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina"; Zadanie Nr 2 "Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina"; Zadanie Nr 3 "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-04-16 09:34:25 Minął termin składania ofert