Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-08-03 14:20:11 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-08-03 14:19:29 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-08-03 12:26:44 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-08-03 12:26:32 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1 - Modernizacja chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 85 w Koszalinie; Zadanie Nr 2 - Modernizacja chodnika przy Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie; Zadanie Nr 3 - Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od Nr 42 do 44 w Koszalinie Dorota Szarkowska 2018-08-02 11:36:30 usunięcie załacznika
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-08-01 13:20:46 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1 - Modernizacja chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 85 w Koszalinie; Zadanie Nr 2 - Modernizacja chodnika przy Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie; Zadanie Nr 3 - Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od Nr 42 do 44 w Koszalinie Dorota Szarkowska 2018-08-01 10:55:38 dodanie dokumentu
EAD-04: Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Radosław Brzeziński 2018-07-25 14:49:12 dodanie dokumentu
EAD-03: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (parkingi, zastrzeżone stanowiska postojowe, ogródki gastronomiczne, inne nie wymienione) Radosław Brzeziński 2018-07-25 14:48:29 dodanie dokumentu
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2018-07-24 13:55:02 edycja dokumentu
EAD-02: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (np.: budowa nowych, przebudowa istniejących) Radosław Brzeziński 2018-07-20 14:50:40 edycja dokumentu
EAD-02: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (np.: budowa nowych, przebudowa istniejących) Radosław Brzeziński 2018-07-20 14:50:29 edycja dokumentu
EAD-02: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (np.: budowa nowych, przebudowa istniejących) Radosław Brzeziński 2018-07-20 14:49:53 dodanie dokumentu
EAD-01: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej Radosław Brzeziński 2018-07-20 14:48:57 dodanie dokumentu
EAD-07: Zezwolenie o udostępnienie kanału technologicznego Radosław Brzeziński 2018-07-20 14:28:27 dodanie dokumentu
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2018-07-20 13:23:10 edycja dokumentu
EAD-05: Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radosław Brzeziński 2018-07-20 13:21:44 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-07-20 13:09:50 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-07-20 13:08:43 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inwestycji Alina Góral 2018-07-19 10:11:44 dodanie dokumentu
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2018-07-17 14:53:26 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-07-16 13:24:35 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-13 14:26:43 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-13 14:24:57 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-13 14:23:51 usunięcie dokument
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-13 14:23:07 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-13 14:11:37 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.18.2018.MO: "Badanie napełnień pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie" Marcin Olesiński 2018-07-12 14:25:13 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Transportu Zbiorowego Alina Góral 2018-07-12 14:23:58 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Zieleni Alina Góral 2018-07-12 14:23:23 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-12 14:22:29 dodanie dokumentu
Kierownik Działu Eksploatacji Dróg Alina Góral 2018-07-12 14:21:48 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Zieleni Alina Góral 2018-07-12 14:20:33 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-07-12 14:20:24 edycja dokumentu
Kierownik Działu Eksploatacji Dróg Alina Góral 2018-07-12 14:20:15 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Transportu Zbiorowego Alina Góral 2018-07-12 14:20:03 edycja dokumentu
Rejestr umów Radosław Brzeziński 2018-07-12 13:23:31 usunięcie załacznika
Rejestr umów Radosław Brzeziński 2018-07-12 13:23:18 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Transportu Zbiorowego Alina Góral 2018-07-10 13:14:50 dodanie dokumentu
Kierownik Działu Eksploatacji Dróg Alina Góral 2018-07-09 11:57:57 dodanie dokumentu