Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Inspektor/specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Alina Góral 2019-07-18 14:41:30 dodanie dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Alina Góral 2019-07-18 14:40:16 edycja dokumentu
stanowisko ds. oświetlenia w Dziale Infrastruktury Technicznej IV nabór Alina Góral 2019-07-15 10:28:37 dodanie dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Alina Góral 2019-07-15 10:27:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie na terenie lasu komunalnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie pozyskania i zrywki drewna o szacowanej ilości 150 m3 z wyznaczonych drzew, stanowiących zagrożenie Dorota Szarkowska 2019-07-10 12:10:54 edycja dokumentu
Rejestr umów 2019 Radosław Brzeziński 2019-07-04 09:40:26 edycja dokumentu
Rejestr umów 2019 Radosław Brzeziński 2019-07-04 09:40:22 usunięcie załacznika
Rejestr umów 2019 Radosław Brzeziński 2019-07-04 09:40:14 edycja dokumentu
Pod/inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-07-02 13:36:04 dodanie dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-07-02 13:34:13 usunięcie dokumentu
Inspektor - leśnik w Dziale Zieleni Alina Góral 2019-07-02 13:31:09 dodanie dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-07-02 13:29:13 dodanie dokumentu
Pod/Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-07-02 13:25:34 edycja dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-07-02 13:24:34 dodanie dokumentu
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2019-07-01 15:00:07 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.12.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi". Zadanie Nr 1: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie". Zadanie Nr 2: "Dostawa i montaż ogrodzenia i piłkochwytów oraz montaż bramek do piłki ręcznej z koszami to koszykówki na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie". Zadanie Nr 3: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Skowronków w Koszalinie". Marcin Olesiński 2019-06-28 12:06:10 dodanie dokumentu
EAD-06: Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII Radosław Brzeziński 2019-06-27 12:35:02 edycja dokumentu
TIR-02: Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Radosław Brzeziński 2019-06-27 10:29:42 dodanie dokumentu
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2019-06-27 10:28:05 dodanie dokumentu
TIT-03: Wydanie zezwolenia na zbiorowe korzystanie z terenu rekreacyjno-sportowego Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:47:13 dodanie dokumentu
TIT-02: Wydanie warunków technicznych dotyczących oświetlenia drogowego Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:45:56 dodanie dokumentu
TIT-01: Wydanie opinii w sprawie możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:45:27 dodanie dokumentu
TTZ-03: Wydawanie zaświadczeń dla operatora w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:31:13 dodanie dokumentu
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:30:41 edycja dokumentu
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:30:18 dodanie dokumentu
TTZ-01: Wydanie zezwolenia i ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:29:28 dodanie dokumentu
TUR02: Lokalizacja/przebudowa zjazdu z drogi publicznej w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:25:13 dodanie dokumentu
TUR01: Lokalizacja obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w drodze publicznej w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:24:36 dodanie dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:08:45 dodanie dokumentu
TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:07:24 dodanie dokumentu
TZ-04: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:05:42 dodanie dokumentu
TZ-03: Użyczenie terenu na realizację wycinki drzew lub krzewów na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:04:24 dodanie dokumentu
TZ-02: Wydawanie opinii w zakresie zieleni dla obiektów budowlanych lub pod względem ochrony środowiska Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:03:30 dodanie dokumentu
TZ-01: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin) Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:02:36 dodanie dokumentu
EAD-10: Wydanie prawa do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia uzgodnień i uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników oraz zjazdów znajdujących się w zarządzaniu i administracji ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:50:31 dodanie dokumentu
EAD-07: Zezwolenie na udostępnienie kanału technologicznego Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:48:24 edycja dokumentu
EAD-08: Użyczenie terenu na realizację zjazdów dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzaniu ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:47:47 edycja dokumentu
EAD-09: Użyczenie terenu na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzie trwałym ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:47:04 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2019.MO na zadanie: "Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Słowików w Koszalinie Marcin Olesiński 2019-06-26 13:35:56 dodanie dokumentu
EAD-09: Użyczenie terenu na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzie trwałym ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 12:01:24 dodanie dokumentu